Jesteśmy w stałej współpracy z odpowiednimi urzędami, poznaliśmy dogłębnie schematy działania w całym procesie zatrudnienia pracownika spoza Unii Europejskiej, poczynając od zaproszenia poprzez legalizację pobytu i sprowadzenie go do kraju, po uzyskanie zezwoleń i umożliwienie tym samym podjęcia pracy.

POBYT CZASOWY

WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY

POBIERZ

ZEZWOLENIE NA PRACĘ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POBIERZ

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

POBIERZ

©2020 RALEN Group - pracownicy z zagranicy